Top Ads

Follow buttons

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vĩ mô. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vĩ mô. Hiển thị tất cả bài đăng

Chính thức nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng

Chính thức nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng

Mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân sẽ được nâng từ 9 triệu đồng hiện nay lên mức 11 triệu đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế... Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020, 3:03 SA Last Updated 2020-06-04T20:03:53Z