Top Ads

Follow buttons

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ăn uống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ăn uống. Hiển thị tất cả bài đăng

NƯỚC DỪA TRÂN CHÂU LÁ DỨA - Thức uống độc đáo vừa xuất hiện tại Bình Dương

NƯỚC DỪA TRÂN CHÂU LÁ DỨA - Thức uống độc đáo vừa xuất hiện tại Bình Dương

Nghe nói món này có tiếng tăm từ lâu ở Biên Hòa vì độ ngon mát độc đáo, nay đi ngang đường Thích Quảng Đức thì ... Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020, 5:54 CH Last Updated 2020-06-09T12:29:13Z

Xã hội

+