Top Ads

Follow buttons

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho chuyên gia nhập cảnh vào làm việc tại Bình Dương

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020, 5:02 CH Last Updated 2020-07-28T10:02:34Z


Đó là nội dung vừa được Sở Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thông báo đến các sở, ngành và các đơn vị y tế liên quan để phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Y tế, tình hình dịch Covid - 19 trên cả nước đang diễn biến phức tạp, đồng thời trong thời gian gần đây số lượng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình Dương gia tăng. Do đó, để tạo điều kiện và hỗ trợ cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Bình Dương nhưng vẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế thông báo đến các đơn vị mời chuyên gia đến làm việc phải bảo đảm: Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time - PCR trong thời gian từ 3-7 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới. Chuyên gia phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp mắc Covid-19. Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi mời chuyên gia vào làm việc.

Các cơ quan chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia hoàn thiện các thủ tục để vào làm việc, lao động tại Bình Dương; tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23-5-2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc.

Lưu ý, các nội dung thông báo trên không áp dụng đối với các chuyên gia đã có vé và sẽ nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày 5-8-2020.
Bình luận

Có thể bạn thích


Xã hội

+